Πολιτική Επιστροφών

Ακολουθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Αδυναμία υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων

Το korivos.gr δραστηριοποιείται με την πώληση ευπαθών προϊόντων. Δεδομένου ότι τα προϊόντα του korivos.gr αποτελούν προϊόντα ευπαθή, τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα και άρα είναι αρκετά ευαίσθητα, αυτά ευλόγως εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης, βάσει του άρθρου 3ιβ περ. δ του νόμου 2251/1994.

Το korivos.gr επισημαίνει ότι τα κριτήρια για το καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων ορίζονται με βάση το νόμο, όπως για παράδειγμα η εύθραυστη φύση των προϊόντων, η ευκολία αλλοίωσής τους ή η σύντομη ημερομηνία λήξης τους και έχουν καθοριστεί βάσει της συνήθους πρακτικής και βάσει των δηλώσεων και σχετικών οδηγιών συντήρησης και διατήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται επί των αναγραφόμενων ενδείξεων στις ετικέτες των προϊόντων.

Το korivos.gr συνιστά στον πελάτη να ελέγχει προσεκτικά – κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας – την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. λάθος είδος όπου είναι εμφανές).

Ακύρωση της παραγγελίας

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του τηλεφωνικώς ή μεσω email, μέχρι και 2 ώρες πριν από την ώρα αποστολής της. Για την αποστολή της ο πελάτης ενημερώνεται με email ή τηλεφωνικώς.

Σχετικά με τη μη ευθύνη του korivos.gr και τη μη εγγύηση

Το korivos.gr στα πλαίσια των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.